Brai2n officiële partner van NAHliga (wetenschapsdag 15 oktober 2018)

Een niet aangeboren hersenletsel is vaak onzichtbaar maar wel aanwezig. Dat meldde Beni Kerkhofs bij het begin van zijn betoog op deze wetenschapsdag. Beni is voorzitter van de NAHliga en directeur Zorg Pulderbos, een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren. De NAHliga bestaat 2 jaar dat bij de start van deze NAHweek werd gevierd met een nieuwe website die ervoor zorgt dat patiënten en zorgverstrekkers doelgerichter een zorgtraject op maat vinden. Naar verluid komen er elk jaar 50000 nieuwe patiënten bij waarvan 15000 met blijvende beperkingen. Geëxtrapoleerde cijfers melden ons dat er een 247000 mensen met een hersenletsel door het leven gaan. Dus 30 patiënten per huisarts.... Het gevolg van die grote groep onzichtbaar gekwetsten is vaak niet onderkend te worden, niet begrepen te worden met uiteindelijk de verkeerde zorg waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Vandaar deze NAHweek met de bedoeling te sensibiliseren: verbeteren van de bejegening van en de zorg voor personen met een NAH. Bij Brai2n hebben we al jaren ervaring met traumatic brain injury, whiplash associated disorders etc. maar stuiten we ook dagelijks op verhalen van onbegrip van zulke patiënten. Wat doen wij? Op basis van een QEEG, een EEG in vergelijking met normgroepen, wordt mogelijks afwijkende activiteit in beelden omgezet wat voor de patiënt enigszins tastbaar wordt. Niet invasieve neuromodulatie tracht de aanwezige gestoorde functies te beïnvloeden zoals o.a. concentratiestoornissen, vermoeidheid en geheugenproblematiek. Maar dit staat niet op zich alleen. Het is een en/en verhaal. We trachten een zorgtraject uit te stippelen die multidisciplinair wordt benaderd. Logopedie, (neuro)psychologen, kinesisten,... zijn onontbeerlijk in dit verhaal. De nieuwe website van de NAHliga kan ons alleen maar helpen de onzichtbaar gekwetsten wat visueler te maken. Links: www.hersenletsels.be www.Brai2n.com www.nahliga Wim Joos