Aandoeningen

Neuromodulatie kan worden toegepast ter behandeling van een aantal zeer uiteenlopende aandoeningen wanneer hier in de klassieke geneeskunde geen of onvoldoende oplossing ter beschikking is.

Reeds langer worden elektrische impulsen gebruikt in de behandeling van specifieke pijnsyndromen (neuropathische pijn) en bewegingsstoornissen (o.a. Parkinson). Ook voor behandeling van spasticiteit wordt een vorm van neuromodulatie al langer gebruikt door het toedienen van medicatie in het hersenvocht via pompsystemen.

Recentere toepassingen zijn het gebruik van elektrische impulsen in de behandeling van oorsuizen (tinnitus), depressie en aanverwante psycho-organische aandoeningen zoals fibromyalgie. Veelbelovend zijn ook de gunstige effecten op de revalidatie na herseninfarct.

Gezien het brede aanbod van neuromodulatiebehandelingen en de multidisciplinaire werking van Brai²n kunnen wij voor een groot aantal aandoeningen een behandeling instellen, o.a.:

 

Pijn

Bewegingsstoornissen

Beroerte (herseninfarct)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)