Beroerte (herseninfarct)

De hersenen controleren alle lichaamsfuncties.Om goed te kunnen functioneren hebben ze constant nood aan toevoer van zuurstof en voedingsstoffen via het bloed. Indien deze bloedvoorziening stilvalt, ontstaat er een zuurstoftekort en kunnen bepaalde hersencellen afsterven. De gestoorde bloedtoevoer is de oorzaak van wat men een beroerte of herseninfarct noemt. In medische kringen spreekt men van een CVA (cerebrovasculair accident) ofwel een “ongeluk in de bloedvaten van de hersenen”.
We onderscheiden  verschillende oorzaken van een beroerte:

  • Trombose: bloedklonter die ontstaat in de slagaderen en aderen van de hersenen en die meestal in combinatie met aderverkalking een vernauwing veroorzaakt.
  •  Embool: bloedklonter die elders in het lichaam ontstaat, loskomt en dan gaat vastzitten in een bloedvat dat naar de hersenen gaat.

Afhankelijk van de plaats van de beroerte in de hersenen kan het de oorzaak zijn van een groot aantal klachten zoals verlamming, spraakstoornissen, geheugenstoornissen, bewusteloosheid en in sommige gevallen sterfte.

Er is toenemende evidentie dat neuromodulatie het herstel van het hersenweefsel na een beroerte gunstig kan beïnvloeden. Dit kan door activatie van aangetaste zones maar evenzeer door onderdrukking via stimulatie van de niet aangetaste controlaterale hersenzone die vaak een remmende invloed uitoefent op het herstel van de aangedane hersenregio.