Diepe hersenstimulatie (DBS)

Diepe hersenstimulatie (meestal DBS of deep brain stimulation genoemd) is een vorm van neuromodulatie, waarbij in de hersenen één of meerdere elektroden worden ingebracht om bepaalde hersenzones elektrisch te stimuleren. Hierbij wordt de functie van deze hersenzones beïnvloed om welbepaalde effecten te bekomen, zoals een verbetering van de kracht in de ledematen, verminderen van stijfheid en beven, versoepeling van de ledematen,...

Diepe hersenstimulatie is vooral bedoeld om aandoeningen te verhelpen die problemen geven met de bewegingen, zoals ziekte van Parkinson, tremor (beven) en dystonieën (aandoeningen met verkrampingen in de ledematen, nek of romp). In minder frequente gevallen wordt DBS ook gebruikt om zeldzamere bewegingsstoornissen zoals ziekte van Huntington te behandelen. Het is echter geen behandeling die de oorzaak van de aandoening wegneemt: meestal is de oorzaak van deze aandoeningen zelfs niet bekend.

DBS bestaat al als behandeling voor bewegingsstoornissen sinds het einde van de jaren tachtig. Continu vindt men echter nieuwe mogelijkheden bij DBS om deze aandoeningen beter te behandelen. Jaarlijks worden nieuwe hersengebieden ontdekt die met elektrische stimulatie kunnen worden gestimuleerd om de levenskwaliteit van patiënten verder te verbeteren.

Eerst en vooral dient echter naar klassieke oplossingen te worden gegrepen: zowel voor Parkinson, tremor als voor dystonie moeten éérst alle medicamenteuze opties worden geprobeerd. Hiermee kan men de symptomen vaak jarenlang goed onder controle houden. Op een gegeven moment begint het effect van Parkinsonmedicatie  duidelijk te verminderen. Soms ontstaan zelfs hinderlijke nevenwerkingen van langdurig medicatiegebruik (tardieve dyskinesiën), die we moeilijk onder controle kunnen krijgen en die we dus liever vermijden.

Op dat moment kan een neuroloog overwegen om de hulp van een neurochirurg in te roepen om de symptomen met DBS beter onder controle te brengen. Bovendien kan de medicatie vaak afgebouwd of zelfs gestopt worden, waarbij de nevenwerkingen ook verminderen.

Naast bewegingsstoornissen wordt DBS de laatste jaren ook gebruikt voor de behandeling van epilepsie en bepaalde psychiatrische aandoeningen (zoals depressie, obsessief-compulsieve stoornissen en syndroom van Gilles-de-la-Tourette). Ondertussen gebeuren ook veel studies naar het effect van DBS op obesitas (zwaarlijvigheid), verslavingsproblemen, anorexia nervosa, enz... maar deze studies zijn momenteel nog experimenteel.

In samenwerking met onze neurologen, revalidatie-artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen wordt in onze dienst diepe hersenstimulatie als behandeling aangeboden.