TDCS

TDCS of Transcranial Direct Current Stimulation is een techniek waarbij d.m.v. een zwakke elektrische stroom (1-2mA) de gevoeligheid van hersencellen kan worden gemoduleerd. Dit houdt in dat de cellen sneller of minder snel zullen reageren op een prikkel.

Afhankelijk van de positie van de gebruikte elektroden kan een specifieke hersenzone worden beïnvloed. Deze techniek is totaal pijnloos en duurt 20 minuten.

Het effect van een éénmalige TDCS-stimulatie is tijdelijk en duurt maximaal 48 uur. Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTDCS genoemd.