TENS

TENS of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulatie is een toepassing van elektrische stroom doorheen de huid, onder meer voor pijncontrole. Dit gebeurt door middel van een draagbaar toestel dat met de nodige instructies in bruikleen meegegeven wordt aan de patiënt voor gebruik thuis.