TMS

TMS of Transcranial Magnetic Stimulation is een techniek waarbij d.m.v.een korte magneetpuls de werking van het gestimuleerde hersengebied tijdelijk kan worden beïnvloed.
Dit laat ons toe een specifieke hersenzone sneller of trager te doen werken. Het effect van een éénmalige TMS-stimulatie is zeer tijdelijk en duurt slechts enkele minuten.
Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTMS genoemd. Een TMS-sessie duurt ongeveer een 20-tal minuten waarbij sommige patiënten kortstondige (lichte) hoofd- en/of nekpijn kunnen ervaren.Studies naar de veiligheid van TMS hebben echter aangetoond dat er geen nadelige effecten zijn voor de gezondheid (Rossi e.a. 2009). Omwille van het luide karakter van de stimulatie wordt, zoals bij de MRI, gehoorsbescherming aangeraden.