TRNS

Bij TRNS of Transcranial Random Noise Stimulation wordt er  een elektrische ruis aangeboden waardoor de communicatie tussen functioneel verbonden hersengebieden wordt verstoord.

Afhankelijk van de positie van de gebruikte elektroden kunnen specifieke hersenzones worden beïnvloed.

Deze techniek is totaal pijnloos en duurt 20 minuten. Het effect van een éénmalige TRNS-stimulatie is tijdelijk en duurt maximaal 48 uur.

Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTRNS genoemd.