Wat is de kostprijs

Wanneer u op raadpleging komt op onze dienst meldt u zich eerst aan via de loketten aan het onthaal en is het belangrijk dat u een aantal zaken meebrengt:

 
•Identiteitskaart of paspoort
•Eventueel verwijsbriefje van huisarts of een andere specialist
•Medische beeldvorming: niet enkel de protocols maar ook de cd-rom met de beelden zelf               
•Relevante resultaten van andere onderzoeken bv. audiologisch onderzoek, endocrinologisch onderzoek, reumatologisch onderzoek...
•Een voorschot van 100 euro als u geen geldig paspoort of identiteiskaart  kunt voorleggen

Indien u om een of andere reden niet naar uw afspraak kunt komen, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen. De wachtlijsten zijn soms lang en we kunnen andere patiënten blij maken met uw vrijgekomen afspraak.

Gezien de recente ontwikkelingen binnen de neuromodulatie zijn veel van deze technieken door het ziekenfonds of de zorgverzekeraar (nog) niet vergoed.  Bijgevolg  zal u een bepaalde som worden aangerekend door het ziekenhuis.  Dit dient om het vaak dure materiaal af te betalen evenals het arbeidsintensieve karakter van de analyses te bekostigen. Voor aanvang van de behandeling bespreken we duidelijk met u of u op terugbetaling kunt rekenen of niet en welke kosten u mag verwachten.

Prijzen per 03/2016:

Consultatie*   50,00€
Loreta qEEG
 
  150,00€
     
       
Combinatiestimulatie (TDCS 2x, TDCS - NFB, TDCS - TMS,...)   65,00€
tDCS eerste proef   60,00€
tDCS vanaf de tweede sessie (bij verschillende sessies)   45,00€
tACS/TRNS eerste proef   55,00€
tACS/TRNS vanaf de tweede sessie (bij verschillende sessies)   40,00€
TENS   55,00€
     
rTMS   45,00€
NFB (Neurofeedback, training-EEG) per sessie   45,00€
Cortical Electrode Mapping   75,00€
Programmatie neurostimulator****   25,00€
Pompvulling Baclofenpomp*****   45,00€

* Deze prestatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV. 
** Deze prestatie wordt 1 x/jaar gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV. 
*** Deze prestatie wordt 1x/jaar volledig terugbetaald door het RIZIV
**** Deze prestatie wordt  tot 2 x/jaar gedeeltelijk terugbetaald door het RIZIV. Tijdens de proefperiode wordt deze prestatie een onbeperkt aantal keren deels terugbetaald. Bij deze prestatie wordt ook telkens bijkomend een raadpleging aangerekend aan terugbetalingstarief.
***** Deze prestatie wordt  tot 6x/ jaar grotendeels terugbetaald door het RIZIV. Bij deze prestatie wordt ook telkens bijkomend een raadpleging aangerekend aan terugbetalingstarief.

 

Bij sommige prestaties kan bijkomend een consultatie aangerekend worden van uw behandelend arts aan terugbetalingstarief van het RIZIV.

Mogelijks wordt u doorverwezen voor bijkomende adviezen of onderzoeken op andere medische diensten binnen het ziekenhuis.  Voor meer informatie omtrent de kostprijzen hiervan en de terugbetalingsmodaliteiten, verwijzen wij u naar de desbetreffende diensten.

Patiënten die geen geldige SIS-kaart kunnen voorleggen, dienen een voorschot van 100 euro te betalen bij inschrijving.  Het is mogelijk om te betalen met Bancontact/Maestro. In de inkomhal van het ziekenhuis is bovendien ook een geldautomaat aanwezig.