Wat gebeurt er

Tijdens de eerste raadpleging wordt een “intake gesprek” gevoerd. Hierbij wordt een grondige analyse van de problematiek gemaakt met aandacht voor de geschiedenis van de aandoening, de uitgevoerde diagnostische onderzoeken en de reeds doorlopen behandelingen.  Essentiële diagnostische onderzoeken die nog niet of lang geleden werden uitgevoerd, worden gepland.  Bovendien maken we bij de meeste aandoeningen een qEEG (kwantitatieve elektro encefalografie)  om een idee te krijgen van de aard en locatie van de onderliggende hersendysfunctie. Na het verzamelen van alle gegevens wordt op een teamvergadering een beslissing genomen omtrent de voorgestelde behandeling.  Dit advies wordt u vervolgens op een opvolgraadpleging medegedeeld.  Aansluitend kan de eventuele behandeling worden gestart.  Na de behandeling wordt nog een evaluatieraadpleging voorzien.

Sommige onderzoeken en de meeste behandelingen zijn uiterst nieuw en vooruitstrevend en komen bijgevolg nog niet in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.  Voor aanvang van de behandeling bespreken we duidelijk met u of u al of niet op terugbetaling kunt rekenen en welke kosten u mag verwachten.