Wat te doen

Wanneer u op raadpleging komt op onze dienst, is het belangrijk dat u een aantal zaken meebrengt:

 

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventueel verwijsbriefje van huisarts of een andere specialist
  • Medische beeldvorming: niet enkel de protocols maar ook de cd-rom met de beelden zelf                
  • Relevante resultaten van andere onderzoeken bv.  endocrinologisch onderzoek, reumatologisch onderzoek...
  • Een voorschot van 100 euro als u geen geldig paspoort of identiteiskaart  kunt voorleggen

Indien u om een of andere reden niet naar uw afspraak kunt komen, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen. De wachtlijsten zijn soms lang en we kunnen andere patiënten blij maken met uw vrijgekomen afspraak.

Indien u niet binnen de 24 uur voor uw geplande afspraak annuleert,  zijn we genoodzaakt om administratieve onkosten aan te rekenen.