Heart Rate Variabillity (HRV)

HRV is een meting van het hartritme d.m.v. 2 elektroden die op de borstkas worden geplaatst. Dit gebeurt tijdens de qEEG opname.
Dit onderzoek geeft weer welke invloed de elektrische hersenactiviteit heeft op het autonome zenuwstelsel.
Het autonome zenuwstelsel, ook vegetatieve of viscerale zenuwstelsel genoemd, is het deel van het perifere zenuwstelsel dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert zoals de ademhaling, de spijsvertering, de hartslag,…
Wanneer iemand gestresseerd is, zal zijn/haar sympathische zenuwstelsel geactiveerd worden. Het lichaam maakt zich klaar om ‘te vechten of te vluchten’. De ademhaling en de hartslag worden sneller, de pupillen worden wijder,… Dit systeem is evolutionair zeer oud en van levensbelang. Het beschermt ons tegen gevaar, denk maar aan hoe u zou reageren wanneer u wordt achtervolgd door een hongerige beer. De kans dat u een beer tegenkomt is vandaag nogal klein, maar ons lichaam maakt geen onderscheid tussen het zien van een beer of het overbelast worden met werk, lawaai, het voelen van pijn,…
Wanneer het gevaar geweken is, kan men zich weer ontspannen en  zal de ademhaling en de hartslag  rustiger worden, de spijsvertering op gang komen, … .
Soms lukt het niet meer om te ‘ontspannen’ omdat het ‘stressnetwerk’ in onze hersenen hypergeactiveerd is. 
Een HRV-meting geeft ons een idee over de verhouding tussen de sympathische en parasympathische activiteit in rust.